Studer i Norge!

Studer i Norge!

Norge er et populært land å studere i, ikke bare for norske studenter, men også for utenlandske studenter. I 2014 var det så mange som ca. 19000 studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner som kom fra andre land. Norge har et godt og variert utdanningstilbud, noe som gjør høyere utdanning populært for studenter utenfor landets grenser. Høyere utdanning i Norge fordeler seg på universiteter og både statlige og private høgskoler. I Norge i dag finnes det åtte universiteter, åtte vitenskapelige høgskoler, åtte statlige høgskoler, syv etatsinterne høgskoler innen forsvaret og politiet, og seks private høgskoler. En kan i tillegg studere ved en rekke institusjoner som har godkjente høyere utdanningstilbud.

QS ranker de beste universitetene i verden, og fire av Norges åtte universiteter er med på rankingen for 2016/2017 alle på øvre halvdel av rankingen. Dette viser at den høyere utdanningen i Norge holder høy kvalitet.

Studer i Norge

Universitas Osloensis

Universitetet i Oslo er med sine 27000 studenter det største i Norge. UiO er også det eldste universitetet i landet, og daterer tilbake til 1811. Universitetet består av åtte fakulteter, og størstedelen av universitetet holder i dag til på Blindern. Universitet i Oslo er et av de mest anerkjente i Norden, og er for 2016/17 ranket som nr. 113 på QS sin ranking. Ved universitetet i Oslo kan en studere teologi, jus, medisin, humanistiske fag, matematisk-naturvitenskapelige fag, odontologi, samfunnsvitenskap og utdanningsvitenskap. Fakultetene fordeler seg på rundt 180 studieprogrammer. Universitetet i Oslo tilbyr flere masterstudier der studiespråket er engelsk.

Studer i Norge

Universitas Bergensis

Universitet i Bergen ble etablert i 1946, og er det nest eldste universitetet i landet. UiB teller ca. 15000 studenter, og holder til på flere studiesteder i Bergen. Universitetet har 60 institutt fordelt på seks fakulteter. Ved Universitet i kan en studere humanistiske fag, jus, matematiske og naturvitenskapelige fag, medisin og odontologi, samfunnsvitenskap og til slutt psykologi. Universitetet er i 2016/17 ranket som nr. 177 av QS. I 2011 vurderte forskningsrådet Universitetet i Bergen til å være det beste i landet, både forskning og utdanning tatt i betraktning. I likhet med Universitetet i Oslo tilbyr UiB flere masterstudier der studiespråket er engelsk.

I tillegg til Bergen og Oslo kan en studere ved de største byene i Norge. Trondheim, Stavanger og Tromsø har anerkjente universiteter, der både NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) i Trondheim og UiT (Norges Arktiske Universitet) i Tromsø er representerte på verdensrankingen til QS. Ellers kan en studere i alle deler av Norge, da universitets- og høyskoletilbudet er geografisk spredt over det ganske land.