«The Scream» av Edward Munch

«The Scream» av Edward Munch

Edvard Munch er en av Norges aller mest kjente kunstnere. Med sitt verdenskjente kunstverk «Skrik», ble han også en tidlig representant for ekspresjonismen som kunstform. En angstfylt opplevelse han selv opplevde skal ha vært bakgrunnen for hvorfor Munch malte denne vettskremte personen som tar seg til ansiktet og skriker. Nettopp det Munch følte den gangen, føler unge mennesker også i dag. Og også i dag har unge mennesker behov for å utrykke sine følelser.

Kunst og ekspresjonisme

skrik Edward Munch

Vi finner kunst i litteratur, teater, film, dans, musikk og billedkunst, og alle kunstformene har til hensikt å utrykke eller fremstille noe. Og siden kunst er så mangfoldig, finner vi alltid kunst i en eller annen form i populærkulturen, ofte i en ekspresjonistisk form. Ekspresjonismen som kunstform kjennetegnes ved at kunsten utrykker kunstnerens indre følelser gjennom personens eget, gjerne litt forvridde syn. Mørke motiver, som angst, er ofte forbundet med denne kunstretningen.

Ekspresjonisme i populærkulturen

Nettopp angst og «mørke følelser» er et tema i dagens Norge. Flere og flere forteller om angst, panikkanfall og andre psykiske problemer. Et kunstnerisk eksempel på dette i populærkulturen er kjempehiten «Styggen på ryggen» av «OnklP & De Fjerne Slektningene». Sangen kan sees på som et ekspresjonistisk utrykk, der artisten utrykker sine indre følelser, og maler sin egen mørke fremstilling av verden.

Det å få utrykk for sine indre følelser er viktig for dagens unge, der «generasjon prestasjon» lever med krigs- og terrortrusler på den ene siden og panikkanfall på den andre siden. Det er viktig å finne måter å utrykke seg på, og kunst er en måte for unge folk å vise sine følelser og hvordan de oppfatter verden rundt seg. Ekspresjonisme kan brukes for at mottakeren skal få en forståelse av kunstnerens følelser, for eksempel slik at dagens voksne og politikere skal få en forståelse av hvordan dagens unge ser på verden.

De færreste unge i dag utrykker sine følelser gjennom malerier på lerret, men heller gjennom musikk, dikt og blogger. Vi har både unge artister som produserer sanger om sine følelser, og vi har i tenåringer som utrykker seg kunstnerisk gjennom Snapchat, Instagram og andre type blogger.